Algemene spelregels geldend voor alle markten georganiseerd door Event Service Plus

- Voor alle markten, waar u met nieuwe artikelen staat, moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Neem uw KvK uittreksel mee.
- Er mogen geen dranken of etenswaren verkocht worden voor directe consumptie. Uitzondering hierop is een klein sample dat gratis verstrekt wordt om klanten te laten proeven. Of indien dit is afgestemd met de organisatie.
- Via het systeem kunt u een voorkeur opgeven voor de plaats waar u graag zou willen staan of dat u gebruik zou willen maken van stroom (optie). Wel wil de organisatie vooraf weten waar u de stroom voor gaat gebruiken (verbruik in KwH). De organisatie probeert waar mogelijk rekening te houden met voorkeuren, maar kan geen garanties bieden. Aan toezeggingen tijdens en/of deelname aan eerdere edities van de desbetreffende markt kunnen geen rechten worden ontleend.
- Een grondplaats is 4 x 2 meter. Op aanvraag kan deze plaats groter gemaakt worden, maar afhankelijk van de beschikbare ruimte geldt hier een meerprijs voor. Dit gaat in overleg met de organisatie.
- Afmelden kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de markt. Bij afmeldingen binnen 7 tot 14 dagen voor aanvang van de markt brengt de organisatie 25% van het factuurbedrag in rekening. Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van de markt brengt de organisatie 50% van het volledige factuurbedrag in rekening.
- De betalingstermijn staat vermeld op de factuur, deze dient gevolgd te worden.
- Alle deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie op te volgen.

- Indien een deelnemer door politie, brandweer, warenwet of namaakbestrijding van verdere deelname aan de markt wordt uitgesloten, is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde geld.
- De organisatie zal alles in het werk stellen om de markten tot een groot succes te maken. Desondanks is het niet mogelijk om het exacte aantal bezoekers te garanderen ieder jaar. Daarom is het niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallend aantal bezoekers.
- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook. Ook schade door omvallende marktkramen door wind komen voor risico van de deelnemer zelf.
- Deelnemen aan onze markten is geheel voor eigen risico.
- Inpakken voor de sluitingstijd van de markt is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan uw kraam en/of grondplaats onder te verhuren aan derden.
- In het geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot de markt, heeft de organisatie het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een deelnemer zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft de organisatie de bevoegdheid om deze deelnemer van de markt te weren.

 

 

Aanvullende spelregels voor de Koningsmarkt
- Alleen op deze markt mogen kinderen met kinderspulletjes zitten. Alleen op die plaatsen waar geen kramen staan en geen afzettingen voor grondplaatsen staan. Volwassenen mogen niet op kleedjes zitten met tweedehands spullen. Zij dienen een kraam te huren.